A- A A+

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ

ਹੋਮ ਪੇਜ

 ਨਕਸ਼ਾ
ਕੋਵਿਡ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਬਾਰੇ

[ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਜ਼ਟ (ਐਕਸਟ੍ਰਾ) ਤੋਂ ਮਿਤੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਦਾ ਅੰਕ)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ
(ਐਡਮਿਨਿਸਟਲਨ ਸੁਧਾਰ ਬ੍ਰਾਂਚ)
ਸੂਚਨਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2005

 

ਨੰ. 2/24/05-ਆਈਏਆਰ / 578.- "ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2005" (2005 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਨੰ. 22) ਅਤੇ  ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ  ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਚੌਥੇ, ਵੀ, 6 ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼. ਰਾਜਨ ਕਸ਼ਯਪ, ਆਈਏਐਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ), ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਵਿਧਾ

ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਚ.ਈ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਦੇਖੋ

ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ | ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮਿਤੀ : 16-03-2020
Back to Top
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection timed out (110)